Szürke Hegy Közösség
Dharma
 
Sásztrák
 
Egyéb
 
Újdonság
 
Mai Mantra
A létezők mind múlandók. Aki ezt látja, elfordul a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez. (Dhammapada XX. 277.)
 
Buddha-számláló
Indulás: 2004-05-02
 
Szútrák
Szútrák : Amitábha szútra

Amitábha szútra

Buddha  2006.12.15. 00:11

Források: The Buddha Speaks of Amitabha Sutra, translation by Mark Andrews. The Amitabha Sutra, translated from Chinese into English by J.C. Cleary. A Boldog Föld, Bánfalvi András fordítása. Fordítás: Astus.

Így hallottam. Egy alkalommal a Buddha Srávasztiban tartózkodott, a Dzséta Ligetben, Anáthapindika kertjében, nagy szerzetesek társaságában, összesen kétezer-ötven Arhat, akiket a Közösség mind ismert. Az Idős Sáriputra, Mahámaudgaljajána, Mahákásjapa, Mahákátjájána, Mahákauszthila, Révata, Szuddhipanthaka, Nanda, Ánanda, Ráhula, Gavámpati, Pindola-Bhadadvádzsa, Kálódajin, Mahákaphina, Vakkula, Aniruddha, és sok más tanítvány, mind nagy bódhiszattvák, együtt Sakrával, az istenek urával és számtalan más mennyei lénnyel.

 

Akkor így szólt a Buddha az Idős Sáriputrához:

Innen százmilliárd Buddha-földre nyugatra van egy föld, amit Végső Boldogságnak hívnak. Azon a földön, ebben a pillanatban egy Buddha, akinek Amitábha a neve, a Dharmát tanítja.

Sáriputra, miért hívják azt a földet Végső Boldogságnak? Semmilyen érző lény azon a földön nem szenved, hanem a boldogság minden fajtáját élvezi. Ezért hívják Végső Boldogságnak.

Ezenfelül, Sáriputra, azért híják a Végső Boldogság Földjének, mert hét gyűrű korlát, hét réteg háló, hét sor fa veszi körül, mindegyiknek a négy kincs az anyaga. Ezenfelül, Sáriputra, a Végső Boldogság Földjén tavak vannak a hét drágakővel[1] megtöltve, az érdem és erény nyolc vizével[2] tele. Mindegyik tónak az alja tiszta arany homok és négy oldalán a tavaknak a lépcsők aranyból, lapis lazuliból és kristályból vannak; fölöttük emelvények arannyal, ezüsttel, lapis lazulival, kristállyal, igazgyönggyel, vörös gyönggyel és karnéliával díszítve. A tavakban kocsikerék nagyságú lótuszok vannak: kék, sárga, vörös, fehér fénnyel ragyogóak, finom és tiszta illatúak.

Sáriputra, a Végső Boldogság Földje ily érdemekkel díszített.

Ezenfelül, Sáriputra, mennyei zene hallatszik e Buddha-földön, s a földje sárga arany. A nappal és az éjjel hat szakaszában égi Mándárava-virágok hullnak alá és csodás virágok sokaságával tesznek felajánlásokat  a százmilliárdnyi Buddháknak a többi égtáj fele. Mikor eljön az étkezés ideje, visszatérnek saját földjükre, majd étkezés után körbe sétálják [a tanítók gyülekezetét].

Sáriputra, a Végső Boldogság Földje ily érdemekkel díszített.

Ezenfelül, Sáriputra, azon a földön mindenféle sokszínű és ritka madár van: fehér daru, páva, papagáj, kakukk, kétfejű madarak. A nappal és az éjjel hat szakaszában e madarak kellemes hangon énekelnek. Ezek az énekek az Öt Gyökérről, az Öt Erőről, a Megvilágosodás Hét Tényezőjéről, a Nemes Nyolcrétű Ösvényről, s más hasonló tanításokról szólnak. Mikor az érző lények eme földön halják a madarak hangját, tudatosak a Buddhára, a Dharmára, s a Szanghára.

Sáriputra, ne gondold azt, hogy ezek a madarak rossz karmikus eredmények következtében születtek oda. Miért ne? Mert ezen a Buddha-földön a létezés három gonosz szintje[3] nincsen.

Ezen a Buddha-földön még csak nevük sincsen a létezés három gonosz szintjének, még kevésbé a valóságuk. Mindegyik madár Amitábha Buddha teremtménye, hogy hangjukkal hirdessék a Dharmát.

Ezen a Buddha-földön lágy szellő fúj, ami megremegteti az ékkő fákat és az ékkő hálókat, így finom és csodás hangot adnak ki, mint százezernyi dallam egyszerre. Mindenki aki e hangot halja, szívében magától felébred a szándék, hogy tudatos legyen a Buddhára, tudatos legyen a Dharmára, tudatos legyen a Szanghára.

Sáriputra, a Végső Boldogság Földje ily érdemekkel díszített.

Sáriputra, mit gondolsz, miért hívják ezt a Buddhát Amitábhának?

Ennek a Buddhának a fénye végtelen és a tíz égtáj minden földjét bevilágítja. Ezért hívják Amitábhának[4].

Ezenfelül, Sáriputra, e Buddha élete és a népének élete időben mérhetetlen, határtalan korszakok. Ezért hívják Amitájusznak.

Ezenfelül, Sáriputra, mióta Amitábha megvalósította a Buddhaságot, tíz korszak múlt el.

Ezenfelül, ennek a Buddhának számtalan tanítványa van, mind Arhatok, s számuk meg nem ismerhető. Ugyan így számtalan Bódhiszattva követője van.

Sáriputra, a Végső Boldogság Földje ily érdemekkel díszített.

Ezenfelül, Sáriputra, azok az érző lények, akik a Végső Boldogság Földjén születtek, sosem zuhannak vissza egy alacsonyabb birodalomba[5]. Sokaknak közülük már csak egy születés van [a megvilágosodásig]. Eme lények számosak, s számuk megismerhetetlen, számtalanként lehet róluk beszélni.

Sáriputra, mikor az érző lények hallanak [a Végső Boldogság Földjéről], fogadalmat kell tenniük, hogy ezen a földön születnek meg. Miért? Hogy együtt lehessenek eme különösen jóságos lényekkel.

Nem lehet erre a földre gyenge jó gyökerekkel, áldásokkal, erényekkel és okozati kapcsolatokkal születni.

Ha egy jó férfi vagy nő hall Amitábha Buddháról, és egy tudattal ismétli ezt a nevet összezavarodottság nélkül egy, vagy kettő, vagy három, vagy négy, vagy öt, vagy hat, vagy hét napig, akkor halálakor Amitábha Buddha és az összes bölcs aki vele van megjelenik előtte. Mikor meghal, tudata nem tévesztődik meg, s eléri, hogy Amitábha Buddha Végső Boldogság Földjén szülessen újra.

Sáriputra, mivel látom ezt a hasznot, így beszélek: Ha az érző lények hallanak erről, akkor meg kéne fogadniuk, hogy „Azon a földön kívánok újraszületni.”

Ahogyan most dicsérem felfoghatatlan hasznát Amitábha érdemének és erényének, ugyan így van keleten Aksóbhja Buddha, Sarki Hegy Megjelenése Buddha, Nagy Sarki Hegy Buddha, Sarki Hegy Fénye Buddha és Csodás Hang Buddha. Mindegyikük a saját földjén egy Buddha képességeivel tanít, és befedik a Háromezer Nagy Ezernyi Világokat, az igazságot beszélve.

Minden érző lénynek hinnie kéne ebben a szútrában, dicsérnie felfoghatatlan érdemeit, amit minden Buddha véd és észben tart.

Sáriputra, a déli irányban számtalan Buddha van, mint Nap És Hold Lámpása Buddha, Ismert Fény Buddha, Nagy Lángoló Vállak Buddha, Sarki Hegy Lámpása Buddha, s Végtelen Törekvés Buddha. Mindegyikük a saját földjén egy Buddha képességeivel tanít, és befedik a Háromezer Nagy Ezernyi Világokat, az igazságot beszélve.

Minden érző lénynek hinnie kéne ebben a szútrában, dicsérnie felfoghatatlan érdemeit, amit minden Buddha véd és észben tart.

Sáriputra, a nyugati irányban számtalan más Buddha van, mint Végtelen Élet Buddha, Számtalan Megjelenés Buddha, Számtalan Lobogók Buddha, Nagy Fény Buddha, Nagy Megvilágosodás Buddha, Valóság Jele Buddha, s Tisztaság Fénye Buddha. Mindegyikük a saját földjén egy Buddha képességeivel tanít, és befedik a Háromezer Nagy Ezernyi Világokat, az igazságot beszélve.

Minden érző lénynek hinnie kéne ebben a szútrában, dicsérnie felfoghatatlan érdemeit, amit minden Buddha véd és észben tart.

Az északi irányban számtalan más Buddha van, mint Lángoló Vállak Buddha, Legfelsőbb Hang Buddha, Megállíthatatlan Buddha, Nap Szülötte Buddha, s Háló Fény Buddha. Mindegyikük a saját földjén egy Buddha képességeivel tanít, és befedik a Háromezer Nagy Ezernyi Világokat, az igazságot beszélve.

Minden érző lénynek hinnie kéne ebben a szútrában, dicsérnie felfoghatatlan érdemeit, amit minden Buddha véd és észben tart.

A nadír irányában számtalan más Buddha van, mint Oroszlán Buddha, Híres Buddha, Fény Buddha, Dharma Lobogó Buddha, s Dharma Fenntartó Buddha. Mindegyikük a saját földjén egy Buddha képességeivel tanít, és befedik a Háromezer Nagy Ezernyi Világokat, az igazságot beszélve.

Minden érző lénynek hinnie kéne ebben a szútrában, dicsérnie felfoghatatlan érdemeit, amit minden Buddha véd és észben tart.

A zenit irányában számtalan más Buddha van, mint Tiszta Hang Buddha, Tartózkodás Király Buddha, Füstölőillat Buddha, Illatos Fény Buddha, Nagy Lángoló Vállak Buddha, Sokszínű Ékkő Virágfüzér Test Buddha, Szála Fa Király Buddha, Ékkő Erény Buddha, Minden Igazságot Látó Buddha, s Sarki Hegyszerű Buddha. Mindegyikük a saját földjén egy Buddha képességeivel tanít, és befedik a Háromezer Nagy Ezernyi Világokat, az igazságot beszélve.

Minden érző lénynek hinnie kéne ebben a szútrában, dicsérnie felfoghatatlan érdemeit, amit minden Buddha véd és észben tart.

Sáriputra, szerinted miért mondják ezt a Buddhák által védett és észben tartott szútrának?

Ha vannak jó férfiak és jó nők, akik halják ezt a szútrát, elfogadják, megőrzik és hallják mind e Buddhák neveit, ezeket a jó férfiakat és jó nőket védelmezik és észben tartják mind ezek a Buddhák, és mindegyikük eléri a szintet, ahonnan már nem fordulnak vissza a teljes, felülmúlhatatlan, tökéletes megvilágosodástól. Ezért, mindnyájatoknak el kéne hittel fogadnia a szavaimat és az összes többi Buddha szavát.

Mindazok, akik fogadalmat tettek, tesznek, vagy tenni fognak, hogy megszületnek Amitábha Buddha földjén, elérik azt a szintet, ahonnan már nem fordulnak vissza a teljes, felülmúlhatatlan megvilágosodástól, akár múltbeli, akár jelenbeli, akár jövőbeli életeikben. Ezért, minden jó férfi és jó nő, ha van hitük, akkor fogadalmat kell tenniük, hogy azon a földön születnek meg.

Éppen úgy, ahogy én dicsérem felfoghatatlan érdemeiket az összes Buddháknak, mindazok a Buddhák ugyan úgy dicsérik az én felfoghatatlan érdemeimet, ezekkel a szavakkal: „Sákjamuni Buddha képes véghez vinni egy nagyon nehéz és ritka feladatot. A Kitartás világában [ez a világ], az Öt Romlottság gonosz világában – a kor romlottsága, a nézetek romlottsága, a szenvedések romlottsága, az érző lények romlottsága, az élet romlottsága – képes elérni a teljes, felülmúlhatatlan megvilágosodást, és kifejteni az Igazságot, amit minden lény minden világban nehezen tud elhinni.”

Sáriputra, tudd, hogy az Öt Romlottság eme gonosz világának közepette, képes vagyok végrehajtani ezt a nehéz feladatot, elérni a teljes, felülmúlhatatlan megvilágosodást, és kifejteni az Igazságot, amit minden lény minden világban nehezen tud elhinni. Ez valóban nagyon nehéz!

 

Mikor a Buddha végzett eme szútra tanításával, Sáriputra, minden szerzetes és az összes többi isten, ember, asúra és azok, akik még figyeltek, hallva, amit a Buddha mondott, boldogan elfogadták azt. Mindegyikük tisztelettel meghajolt és elment.

 

 [1] Hét drágakő: arany, ezüst, lapis lazuli, agát, vörös gyöngy, karnélia. A hit, kitartás, „szégyen”, rossz elkerülése, éberség, összeszedettség, bölcsesség hét erejét jelképezik.

[2] Víz nyolc tulajdonsága: hűvös, édes, könnyű, lágy, átlátszó, tiszta, iható, toroknak kellemes. Más források ettől a felsorolástól eltérhetnek.

[3] Létezés három gonosz szintje: állatok, éhes szellemek, pokollakók.

[4] Amitábha: Végtelen (amita) Fény (ábhá). Másik neve Amitájusz, Végtelen Élet (ájusz).

[5] Aki nem zuhan vissza: avaivartika

 
Bódhidharma
Főkapu
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
MONDO
Avagy: Kérdés-Felelet! (csak tagoknak)
 

My Little Pony - Én Kicsi Pónim - My Little Pony - Én Kicsi Pónim - My Little Pony - Én Kicsi Pónim    *****    Számodra mi az, ami átadja az õszi hangulatot? Készíts õszi fotókat, küldd be és nyerj! :)    *****    WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU    *****    Rendeld meg,születési horoszkópodat 3 év ajándék elõrejelzéssel,biotérképed,párkapcsolati elemzésed.Várlak az oldalamon!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Szeptember 17. - 22. ig minden megrendelés, csak a felébe kerül! Érdemes élni ezzel a lehetõséggel. Várlak az oldalon!!!    *****    Új regényem, olvasóit keresi. Kérlek gyere és olvass bele. Egy Fantasy világ, melyben két harcos a békéért harcol...    *****    Giga akciókkal, promóciókkal vár a Faberlic cég. Ismét Magyarországon is lehet csatlakozni, Magyar katalógus már van!    *****    20-25 oldalas születési horoszkóp,3 év ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval,diplomás asztrológustól. Kattints    *****    Nagyon részletes személyiség és sors analízis, diplomás asztrológustól,3 év ajándék elõrejelzéssel.Részletek az oldalon!    *****    Www.janabadog.hu    *****    Ayang-Avagy egy útinapló a Távolkeletrõl | !!!!Új poszt!!!!    *****    A Holnap Legendái címû népszerû sorozat legaktívabb és legtartalmasabb magyar rajongói lapja. Ismerd meg jobban a sorit.    *****    MYBEAUTYSALON - AVON ÉRDEKESSÉGEK - MYBEAUTYSALON    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér - Nyilvántartás - Hirdetõtábla - Keresett karakterek    *****    a legnagyobb, a legerõsebb    *****    honor is my loyalty    *****    A Holnap Legendái sorozat magyar rajongói oldala. Tudj meg mindent a közelgõ új évadról és a sorozatról.    *****    Jelenleg nincs karakter-stop érvényben, azaz szabadon hozható bármely faj, bármilyen nembõl és bármely tájegységre -RPG    *****    Szeretted a Trónok Harcát? Ha Westeros lenyûgözött, akkor Aneliath sem okozhat csalódást - Csatlakozz! FRPG