Szürke Hegy Közösség
Dharma
 
Sásztrák
 
Egyéb
 
Újdonság
 
Mai Mantra
A létezők mind mulandók. Aki ezt látja, elfordul a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez. (Dhammapada XX. 277.)
 
Buddha-számláló
Indulás: 2004-05-02
 
Írások
Írások : Wadzsrakáosz akta

Wadzsrakáosz akta

Astus  2008.08.13. 22:59

titkos szöveg, csak beavatottaknak

 

A felülmúlhatatlan szemléletet teljességében bemutató wadzsrakáosz akta

 

 

 

W!

Hódolat a Multidimenzionális Fónak!

 

Így hallottam. Egy éjjel a Buddha a Népek Ligetében tartózkodott, a Sólyom Király uralkodásának harmadik évének nyolcadik napján, körülvéve tizenkétezer hajléktalannal, nyolcvanezer szociális munkással és ötszázezer meleg párral, akik a három jármű követői voltak. Továbbá jelen voltak a kozmikus buddha-birodalom minden szegletéből összesereglett fónauták, az egyedüli legvégső tökéletes és elképesztően felfoghatatlanul végtelen Multidimenzionális Fó követői megszámlálhatatlan mennyiségben.

 

Ekkor Nágár Gyula, Fó tudja csak honnan, megjelent a Magasztos színe előtt, háromszor a földre borult, körbejárta a Hold állásának megfelelően, majd a következő kérdést intézte a Szittyák Bölcséhez:

 

- Ó, Titkok Tanítója! Kérünk téged mondd el a Tökéletes Tan rejtett értelmét! Kérünk téged oszd meg mindnyájunkkal a valóság tiszta természetét! Kérünk téged semmisítsd meg a tudat homályosságát igaz szavaiddal!

 

A Mindentudó Mester szemeiből aranyló fénysugarak törtek elő melyek betöltötték az összes világegyetem összes porszemének összes részecskéjét, a mindenség hálója hetvenhárom irányban hullámzott és rezgett és narancsillatú virágszirmok hullottak alá a hallgatóságra. Majd a Lények Ura ekképp szólt:

 

- Az út az űr. Az űr üres. Mert csillagrendszerekkel, szupernóvákkal, fekete lyukakkal, gravitációs mezőkkel és megannyi csodával teli, ezért üres az űr. Az a fónauta aki az űrt járja a felülmúlhatatlan ösvény vándora. Az ilyen fónauta az, akit űrutazónak nevezek.

 

Az űrnek nincs se eredete, se fennállása, se megszűnése. Ezért az űr forrása a wadzsrakáosz, támasza a wadzsrakáosz, végzete a wadzsrakáosz. Az űrutazó aki az űrt mint wadzsrakáosz ismeri fel, megszabadul a mozgás és mozdulatlanság képzeteitől és azonnal megszabadít minden élő és élettelen lényt az összes világegyetemben.

 

A wadzsrakáosz az én igaz természetem és minden Fó egyedüli tanítása. A wadzsra az űr maga, ami a képzetektől mentes tiszta szemlélet, az örök valóság. A káosz a bolygók, naprendszerek és galaxisok feltarthatatlan dinamikus harmóniája. Aki a wadzsra szemével lát, az nem ismer rendszert, vagy rendszertelenséget. Aki a káosz erejével lélegzik azt nem akadályozza sem élő, sem halott. A wadzsrakáosz az egyetlen tökély, számára nincs felsőbb, vagy alsóbb rendű, de még egyenlő sem.

 

A wadzsrakáoszban nincs mit elérni és nincs mit elhagyni, minthogy a káosz eleve wadzsra és a wadzsra eleve káosz. Nincs más tan, csak ez.

 

A Határtalan Hatalmasság ekkor megszámlálhatatlan fénygömböt lövellt ki összes pórusából amik szempillantás alatt betöltötték a világmindenséget és felemésztették a létezők és nemlétezők teljességét.

 

Így végződik a felülmúlhatatlan szemléletet teljességében bemutató wadzsrakáosz akta.

 

 

 

Ezt az aktát Nágár Gyula rejtette el űrhajójának egyik félreeső memóriacellájában. A mindenség hálójának kaotikus természetéből fakadóan neuronjai közt felfedezte és nyilvánosságra hozta: Astus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid magyarázat a felülmúlhatatlan szemléletet teljességében bemutató wadzsrakáosz aktához

 

írta: Astus

 

 

A felülmúlhatatlan szemléletet teljességében bemutató wadzsrakáosz akta

 

A határozott névelő jelenti, hogy itt egyetlen és konkrét tanításról van szó. A felülmúlhatatlan értelme az, hogy nincs ennél tökéletesebb. A szemlélet jelentése, hogy ez tapasztalatilag megvalósítandó és megvalósítható. A teljességében azt fejezi ki, hogy nincsenek sem kihagyott tanok, sem továbbiak. A bemutató azt jelenti, hogy élményszerű kifejtésről van szó. A wadzsrakáosz a szöveg fő témája és egyben kiindulási pontja is. Az akta az általános megnevezése a Multidimenzionális Fó tanításait tartalmazó szövegeknek.

 

W!

 

A W a wadzsrakáosz jelképe, a Multidimenzionális Fó tanításának összességét magában foglaló titokzatos jelkép. Jelentésárnyalatai számtalanok. Köznapi magyarázata magában foglalja a szent hármasságot, mint a Buddha, a Dharma, és a Szangha; továbbá a három járművet és a valóság három pecsétjét is.

 

Hódolat a Multidimenzionális Fónak!

 

A hódolat jelentése kettős. Az általános tiszteletteljes és odaadó irányultságot fejez ki, ez a törekvő fónauta nézőpontja. A speciális jelentés értelme az, hogy a fónauta ebben a szemléletben tartózkodik.

Fó a kínai változata a szanszkrit Buddha szónak. Multidimenzionális azért, mert az összes világegyetemben tökéletesen jelen van. A Multidimenzionális Fónak sok más neve is van, a földi iratokban például Vairócsanaként utalnak rá.

 

Így hallottam. Egy éjjel a Buddha a Népek Ligetében tartózkodott, a Sólyom Király uralkodásának harmadik évének nyolcadik napján, körülvéve tizenkétezer hajléktalannal, nyolcvanezer szociális munkással és ötszázezer meleg párral, akik a három jármű követői voltak. Továbbá jelen voltak a kozmikus buddha-birodalom minden szegletéből összesereglett fónauták, az egyedüli legvégső tökéletes és elképesztően felfoghatatlanul végtelen Multidimenzionális Fó követői megszámlálhatatlan mennyiségben.

 

A buddhista iratok első szavai mindig az így hallottam. Ennek jelentősége abban áll, hogy hitelesítse az ezt követő szöveget. A hitelességnek az értelme az, hogy egyezik a Buddha tanításával, attól szellemében nem tér el.

Ezt követi a hely és esetenként az idő meghatározása. Ebben a kivételes esetben Fó éjjel adott tanítást. Az éj nem egy napszakot jelöl, hanem a téves megkülönböztetések nélküli szemléletet.

A helyszín a Népek Ligete, nem összekeverendő a tizedik kerületi Népligettel, ami a mindenség létezőinek központi buddha-földje, ahová minden előfeltétel nélkül el lehet menni a Tant elsajátítani. Az említett időpont 2008. augusztus 13. amikor is a mi időszámításunk szerint megjelent ez a tanítás.

A három jármű a Théraváda, a Mahájána, és a Vadzsrajána. A hajléktalanok a lemondás, a szociális munkások az együttérzés, a meleg párok a finom testi energiák egyesítésének gyakorlásával törekszenek a wadzsrakáosz megvalósítására. Jelenlétük a hallgatóság soraiban mutatja, hogy ez a tanítás mindegyikben fellelhető, de ismétlése fontos, mert kevesek ismerik fel.

A fónauta az általános megnevezése a buddhistáknak, illetve minden olyan létezőnek, aki, még ha tudatlanul is, Fó tanait követi. Ez kifejezi egyrészt azt, hogy a megvilágosodás lehetősége és a valóság megismerése mindenki számára nyitva áll, másrészt pedig, hogy az itt elhangzó beszéd a világegyetem összes lakosának szól. Arról azonban nincs szó, hogy minden világnézet megegyezne a Buddháéval, illetve hogy azok a wadzsrakáoszhoz vezetnének.

 

Ekkor Nágár Gyula, Fó tudja csak honnan, megjelent a Magasztos színe előtt, háromszor a földre borult, körbejárta a Hold állásának megfelelően, majd a következő kérdést intézte a Szittyák Bölcséhez:

 

Nágár Gyula a Multidimenzionális Fó legfőbb tanítványa, a wadzsrakáosz nagymestere, aki elhozta a magyaroknak, s általunk az emberiségnek ezt a tanítást. Megjelenése a nagy együttérzésnek köszönhető, hogy minden létező javára kinyilatkoztatásra kerüljön a maradéktalan megszabaduláshoz vezető módszer. Az együttérzés tudata nélkül még kérdést sem lehet a Buddhához intézni, nem hogy a választ meghallgatni.

Háromszor borult földre, miként három a magyar igazság, háromszoros Fó teste, s három a járművek száma is, akiknek a nevében fohászkodik a Buddhához. Hogy a Hold állásának megfelelően járta körbe, ennek jelentése abban áll, hogy a Hold maga a megvilágosodás egyik jelképe, tehát a wadzsrakáosz szemléletében cselekszik. Körbejárta, mert a létezők teljességének nevében is könyörög a Magasztoshoz. Ezt pedig a Hold állásának, vagyis a hallgatók képességeinek megfelelően kéri, hogy hangozzon el a Dharma.

A Szittyák Bölcse a Buddha egyik megnevezése. Nem keverendő össze Sákjamunival, aki Indiában tanított. Bár szellemükben azonosak, megtestesülésükben nem.

 

- Ó, Titkok Tanítója! Kérünk téged mondd el a Tökéletes Tan rejtett értelmét! Kérünk téged oszd meg mindnyájunkkal a valóság tiszta természetét! Kérünk téged semmisítsd meg a tudat homályosságát igaz szavaiddal!

 

Az ó itt az odaadás, könyörgés és tisztelet jelzője, a hódolat másik formája. Titkok Tanítójaként szólítja meg, mert Fó birtokában van a végső igazságnak, s ezt sokféle módon osztja meg a különböző tanítványaival.

Három kérést fogalmaz meg Nágár Gyula, amik általánosságban egyazon jelentéssel bírnak, külön-külön pedig a gyakorlás hármas fokozatát jelentik, amik a nézet, a tapasztalat és a használat; vagy másik formában a megfelelő ismeret, az ismeret gyakorlása és megbizonyosodás felőle, végül pedig a teljes megvalósítása mint ezek gyümölcse. Szellemükben azonosak a kérdések, mert lényegében egyetlen szemlélet van csupán, de megjelenésükben különböznek, mivel a gyakorlók képességei eltérőek és a fokozatos magyarázat az, ami mindenkinek érthető.

 

A Mindentudó Mester szemeiből aranyló fénysugarak törtek elő melyek betöltötték az összes világegyetem összes porszemének összes részecskéjét, a mindenség hálója hetvenhárom irányban hullámzott és rezgett és narancsillatú virágszirmok hullottak alá a hallgatóságra. Majd a Lények Ura ekképp szólt:

 

Itt Fó közvetlenül bemutatja a teljes és átfogó tanítást. Az aranyló fénysugarak jelentik a tudat eredendő tisztaságát, melyet nem szennyeznek képzetek, az éberségét, melyet nem akadályoznak kötöttségek, továbbá ezek szétválaszthatatlanságát és megragadhatatlanságát. A szemeiből törnek elő, minthogy ez a legjobb gyakorlót mutatja be, aki figyelmét közvetlenül a tudatra irányítja, s ráismer a figyelemre, mint ami a wadzsrakáosz maga. Továbbá ez az aranyló fénysugár mindent betölt, megjelenítve azt, hogy nincs semmi attól különálló. A háló rezgése és hullámzása a közepes gyakorlót mutatja be, aki a jelenségek kölcsönös összefüggésének belátásával és ennek a szemléletnek fokozatos elsajátításával ébred fel. A virágszirmok aláhullása pedig a gyenge képességekkel bíró tanítvány módszerét jeleníti meg, aki a tapasztalatok önálló elemzésével éri el a megszabadulást. Ezt a hármat egyszerre idézte meg a Buddha, kifejezve, a tanítás maga nem bontható szét részekre, mindegyik magában foglalja a másikat, s pusztán a fónauta szemszögéből vannak fokozatok és osztályok. Ezen felül pedig először közvetlen módon válaszolt a kérdésre azok általános és egyedi részére is, hogy a tapasztalattal egyrészt bizonyosságot adjon a jelenlevőknek, másrészt pedig, hogy megfelelő lenyomatokat ültessen el a tudatfolyamukban.

 

- Az út az űr. Az űr üres. Mert csillagrendszerekkel, szupernóvákkal, fekete lyukakkal, gravitációs mezőkkel és megannyi csodával teli, ezért üres az űr. Az a fónauta aki az űrt járja a felülmúlhatatlan ösvény vándora. Az ilyen fónauta az, akit űrutazónak nevezek.

 

Az útnak két jelentése van. Az első a céllal rendelkező, amikor a fónauta törekszik elérni a wadzsrakáoszt. A második a céltalan, amikor a gyakorló belátta a jelenségek ürességét és mindig megnyilvánítja a wadzsrakáoszt.

Az űr az egyetemes hasonlat, mivel megfoghatatlan és akadálytalan. De üressége nem abban áll, hogy nincs ott semmi, hanem mert a jelenségek akadálytalanul mozognak.

Attól űrutazó valaki, ha nincs benne sem vágy, sem ellenszenv a tapasztalatok iránt, mert belátta azok tartalmatlanságát és lényegtelenségét. Kötetlenül szemlélődik anélkül, hogy megjelenne a kötetlenség, a különállóság képzete.

 

Az űrnek nincs se eredete, se fennállása, se megszűnése. Ezért az űr forrása a wadzsrakáosz, támasza a wadzsrakáosz, végzete a wadzsrakáosz. Az űrutazó aki az űrt mint wadzsrakáosz ismeri fel, megszabadul a mozgás és mozdulatlanság képzeteitől és azonnal megszabadít minden élő és élettelen lényt az összes világegyetemben.

 

Fó a gyakorlás második, végső lépését mutatja be, ahol nincs mit üresnek látni, mert minden természeténél fogva a wadzsrakáosz. Itt nem létezik sem törekvés, sem megvalósítás. Bár nincs értelmi eltérés az üresség és a wadzsrakáosz között, a módszer és a gyakorló szempontjából van. Az űr hasonlatának megértése és a kötetlen szemlélődés megvalósítása az alapozó gyakorlat, ami bevezet a helyes látásmódba. A wadzsrakáosz pedig az eredendő szemlélet, amit nem lehet megvalósítani, mert már jelen van.

 

A wadzsrakáosz az én igaz természetem és minden Fó egyedüli tanítása. A wadzsra az űr maga, ami a képzetektől mentes tiszta szemlélet, az örök valóság. A káosz a bolygók, naprendszerek és galaxisok feltarthatatlan dinamikus harmóniája. Aki a wadzsra szemével lát, az nem ismer rendszert, vagy rendszertelenséget. Aki a káosz erejével lélegzik azt nem akadályozza sem élő, sem halott. A wadzsrakáosz az egyetlen tökély, számára nincs felsőbb, vagy alsóbb rendű, de még egyenlő sem.

 

Az akta egyértelműen kijelenti, hogy a wadzsrakáosz egyszerre a buddhaság és a tanítás lényege is. Így nincs különbség ebben a szemléletben az út és a cél, a gyakorlás és az eredmény között.

Fó megmagyarázza, hogy bár meg lehet különböztetni a bevezető módszert a végsőtől, a kettő ugyanaz. A jelenségek tartalmatlansága és lényegtelensége azonos a tudat szennyezetlen mivoltával. A dolgok kölcsönös összefüggése nem egyéb, mint az éberség szabad figyelmének játéka. Ez a háromszoros nem-kettősség tanítása. Jelenség és üresség nem-kettőssége. A tudat tisztaságának és éberségének nem-kettőssége. És e kettő nem-kettősség nem-kettőssége. Ez a buddha három teste, a középső út maga.

A wadzsra szeme a megkülönböztetéstől mentesség, A káosz lélegzete a tervezetlen cselekvés. Mert nincs szétválasztás, nincs egyesítés sem, a tudat nem tartózkodik semmilyen állásponton. Mert nem rögzített sehol sem, így az eleve tökéletes wadzsrakáosz árasztja el a három időt.

A wadzsrakáosz egyedüli, mert nem létezik más szemlélet. Bármilyen tapasztalatról legyen szó, az maga a wadzsrakáosz. Még az a különbség sem létezik, hogy a buddhák látják és a hétköznapi lények nem. Minthogy nincs mit tapasztalni, ezért a buddhák sem ismerik. Mert minden élmény ez, így a hétköznapi lények szüntelenül átélik.

 

A wadzsrakáoszban nincs mit elérni és nincs mit elhagyni, minthogy a káosz eleve wadzsra és a wadzsra eleve káosz. Nincs más tan, csak ez.

 

Ez a rövid összefoglalása mindannak, amit eddig Fó kifejtett. Aki korlátlan együttérzéssel él, az megvalósítja a kötetlen szemlélődést. Aki megvalósítja a kötetlen szemlélődést, az korlátlan együttérzéssel él. Megvalósítani nem lehet, mert már adott. Élni nem lehet, mert nincs másik életmód. A három idő összes buddhája ezt tanítja, a megszámlálhatatlan világegyetemek minden fónautája ezt követi.

 

A Határtalan Hatalmasság ekkor megszámlálhatatlan fénygömböt lövellt ki összes pórusából amik szempillantás alatt betöltötték a világmindenséget és felemésztették a létezők és nemlétezők teljességét.

 

A Multidimenzionális Fó megragadhatatlan és határtalan, mégis megtestesül folyamatosan a lények üdvére. Átadta ezt a tanítást, de csupán segítségül tette. Az igazság sem szavakban, sem tettekben nincsen. Ami megtörtént, színjáték volt. A tanulságot mindenki vonja le maga.

 

Így végződik a felülmúlhatatlan szemléletet teljességében bemutató wadzsrakáosz akta.

 

Ezzel véget ér a magyarázat is. Nézzétek el hibáimat.

 

 

 

 
Bódhidharma
Főkapu
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
MONDO
Avagy: Kérdés-Felelet! (csak tagoknak)
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.