Szürke Hegy Közösség
Dharma
 
Sásztrák
 
Egyéb
 
Újdonság
 
Mai Mantra
A létezők mind múlandók. Aki ezt látja, elfordul a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez. (Dhammapada XX. 277.)
 
Buddha-számláló
Indulás: 2004-05-02
 
Szútrák
Szútrák : Beszéd a jelentés meghatározásáról, 4. rész

Beszéd a jelentés meghatározásáról, 4. rész

Buddha  2019.09.18. 16:39

(26.-27., források)


26. A nagy ember harminckét jele:

Nos, szerzetesek, mi a nagy ember harminckét jele? A következők:

1. Talpai jól helyeződnek,
2. talpain a kerék jele van,
3. sarka széles és bokája magas,
4. ujjai hosszúak,
5. kezei és lábai hálósak,
6. kezei és lábai puhák és fiatalosak,
7. hét testrésze kiemelkedő,
8. lábszára mint az antilopé,
9. nemi szerve rejtett,
10. felsőteste mint az oroszláné,
11. vállai közt nincs mélyedés,
12. vállai egyenletesen kerekek,
13. kezei hajlás nélkül (térdig) lelógnak,
14. végtagjai ragyogóak,
15. nyaka (vonalas) mint a kagyló,
16. állkapcsa mint az oroszláné,
17. negyven foga egyenletes,
18. fogai szünet nélküliek,
19. fogai nagyon fehérek,
20. nyelve terjedelmes,
21. ízérzékelése a legkiválóbb,
22. hangja mint Brahmáé, mint a kalavinka éneke,
23. szemei sötétkékek,
24. szempillái mint a tehéné,
25. bőre finom,
26. bőre aranyszínű,
27. szőrszálai külön tüszőkből nőnek,
28. szőrszálai jobbra kanyarodnak és hegyük felfelé áll,
29. haja zafírszínű,
30. homlokán a szemöldöke közti szőrtincs nagyon fehér,
31. fején kidomborodás,
32. arányos (testű) mint a banyánfa.

Ez a nagy ember harminckét jele.

1. Talpai jól helyeződnek:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi szilárd elhatározásból jelent meg.

2. Talpain a kerék jele van:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi sokféle adakozásból jelent meg.

3. Sarka széles és bokája magas:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, más lényekkel való őszinteségből jelent meg.

4. Ujjai hosszúak:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, lények Tannal való védelmezéséből és őrzéséből jelent meg.

5. Kezei és lábai hálósak:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, mások követőinek szét nem szakításából jelent meg.

6. Kezei és lábai puhák és fiatalosak:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, sokfajta felsőruházat adományozásából jelent meg.

7. Hét testrésze kiemelkedő:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, sok étel és ital adományozásából jelent meg.

8. Lábszára mint az antilopé:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, a Felébredett Tanának megtartásából jelent meg.

9. Nemi szerve rejtett:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, a titkos ige őrzéséből és a nemi élettől való tartózkodásból jelent meg.

10. Felsőteste mint az oroszláné:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, rendszeres jó tettek végzéséből jelent meg.

11. Vállai közt nincs mélyedés:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, üdvös dolgok gyakorlásából jelent meg.

12. Vállai egyenletesen kerekek:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, vigasz és félelemnélküliség adásából jelent meg.

13. Kezei hajlás nélkül (térdig) lelógnak:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, mások szolgálása iránti buzgóságból jelent meg.

14. Végtagjai ragyogóak:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, üdvös tettek tíz útja iránti elhatározásból jelent meg.

15. Nyaka (vonalas) mint a kagyló:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, sokfajta gyógyszer betegeknek adományozásából jelent meg.

16. Állkapcsa mint az oroszláné:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, üdvösség gyökerének és alkalmazásának beteljesítéséből jelent meg.

17. Negyven foga egyenletes:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, mindenki más vigasztalásából jelent meg.

18. Dogai szünet nélküliek:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, egymástól elszakadtak újraegyesítéséből jelent meg.

19. Fogai nagyon fehérek:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, testi, szóbeli, és tudati tetteinek őrzéséből jelent meg.

20. Nyelve terjedelmes:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, igazszólás őrzéséből jelent meg.

21. Ízérzékelése a legkiválóbb:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, mérhetetlen érdemhalmozásból és annak adományozásából jelent meg.

22. Hangja mint Brahmáé, mint a kalavinka éneke:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, az igazság kellemes szavakkal védelmezéséből és örömteli szavak hallatásából jelent meg.

23. Szemei sötétkékek:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, lények barátként őrzéséből jelent meg.

24. Szempillái mint a tehéné:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, nem mesterkélt szándékból jelent meg.

25. Bőre finom:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, a Tan szavalásán részvételből jelent meg.

26. Bőre aranyszínű:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, ágyak, szőnyegek és kényelmes ruhák adományozásából jelent meg.

27. Szőrszálai külön tüszőkből nőnek:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, társaságtól tartózkodásból jelent meg.

28. Szőrszálai jobbra kanyarodnak és hegyük felfelé áll:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, tanítók, nevelők, jó barátok körbejárásából jelent meg.

29. Haja zafírszínű:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, minden lény iránti együttérzésből a földdarabok, botok, és egyéb fegyverek letételéből jelent meg.

30. Homlokán a szemöldöke közti szőrtincs nagyon fehér:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, dicséretre érdemesek dicséréséből jelent meg.

31. Fején kidomborodás:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, tanítói iránti tiszteletből és hódolatból jelent meg.

32. Arányos (testű) mint a banyánfa:
Az Ígyjöttön, a nagy emberen, a nagy ember e jele korábbi, összeszedettségben önmagának és másoknak biztatásából jelent meg.

Mérhetetlen üdvös gyökerek elsajátításából az Ígyjött testén a nagy ember harminckét jele megjelent.

27. A nyolcvan másodlagos jel

Nos, szereztesek, mi a nyolcvan másodlagos jel?

1. A Felébredett, a Magasztos körme réz színű
2. körme csillogó,
3. körme kitűnő,
4. kezein a vonalak egyenletesek,
5. ujja kerek,
6. ujja egyenes,
7. ujja szabályos,
8. erei rejtettek,
9. erei akadálytalanok,
10. bokája rejtett,
11. talpa egyenletes,
12. lépése mint az oroszláné,
13. lépése mint az elefánté,
14. lépése mint a hattyúé,
15. lépése mint a bikáé,
16. járása tiszteletteljes,
17. járása szép,
18. végtagjai egyenesek,
19. végtagjai kerekek,
20. végtagjai kellemesek,
21. végtagjai szabályosak,
22. térde széles és szép,
23. nemi szerve kifejlett,
24. lépései egyenlőek,
25. végtagjai tiszták,
26. végtagjai puhák,
27. végtagjai ragyogóak,
28. végtagjai nemesek,
29. végtagjai kiemelkedőek,
30. végtagjai szilárdak,
31. végtagjainak részei arányosak,
32. tiszta fénye sötétet elűző,
33. hasa kerek,
34. hasa kellemes,
35. hasa egyenes,
36. hasa karcsú,
37. köldöke mély,
38. köldöke jobbra kanyarodik,
39. (kinézete) minden irányból kellemes,
40. viselkedése tiszta,
41. végtagjai foltoktól mentesek,
42. kezei puhák mint a pamut,
43. tenyérvonalai csillogóak,
44. tenyérvonalai mélyek,
45. tenyérvonalai hosszúak,
46. arca nem túl hosszú,
47. kinézete és tükröződése szép,
48. nyelve puha,
49. (nyelve karcsú),
50. nyelve réz színű,
51. hangja mint az elefánté,
52. hangja kedves, kellemes, és szép,
53. szemfoga kerek,
54. szemfoga hegyes,
55. szemfogai egyenletesek,
56. szemfoga szabályos,
57. orra hosszú,
58. orra tiszta,
59. szeme tág,
60. szeme hosszú,
61. szempillája vastag,
62. szeme mint a lótuszszirom,
63. mellkasa széles és hosszú,
64. szemöldöke hosszú,
65. szemöldöke sima,
66. szemöldökének szálai egyenletesek,
67. szemöldöke csillogó,
68. füle húsos és hosszú,
69. fülei egyenletesek,
70. fül képessége hibátlan,
71. homloka jól fejlett,
72. (homloka széles),
73. feje teljes,
74. haja mint a fekete méh,
75. haja kerek,
76. haja finom,
77. haja nem kócos,
78. haja puha,
79. haja illatos,
80. a Felébredett, a Magasztos kezein, lábait, és talpain a végtelen csomó, a horogkereszt, az örömfonat, a kerék, a gyémánt, a lótusz, a hal, stb. jele van.

Ez a nyolcvan másodlagos jel.

Ezt mondta a Magasztos:

- Megtanítom nektek a Dharmát, szerzetesek, a tanításokat – amik jók az elején, jók a közepén, és jók a végén – azok jelentéseivel és kifejezéseivel együtt, megismertetem veletek a tökéletes és tiszta lelki életet, avagy a Jelentés meghatározásáról szóló tanítást.

Amikor ezt mondta, azt is mondta:

- Ott van nektek, szerzetesek, a vadon, a fák tövei, üres helyek, barlangok és üregek, szalmacsomók, nyílt terek, temetők, mély és távoli erdők, ezen a helyeken élhettek. Mélyedjetek el, szerzetesek, ne legyetek figyelmetlenek, később ne bánjátok meg!

Ez az útmutatás. És miközben ezt a Tan magyarázatot mondta, ötszáz szerzetes tudata szabadult meg a ragaszkodásoktól és indulatoktól. A Magasztos ezt elmondta, a szerzetesek és a teljes gyülekezet pedig lelkesedett, együtt a világ isteneivel, embereivel, aszuráival, gandharváival, és felettébb örültek a Magasztos szavainak.

A Jelentés meghatározásáról szóló Tan magyarázat kész

Mindennek, aminek oka és forrása van, az okát az Ígyjött elmondta,
És azt is, ami a megszűnése – ez a Nagy Remete tanítása.

Ez a 319. szamvatban (1199.) íródott, Csaitra havában, a növő hold kilencedik napján.

 

A magyar nyelvű fordítást Hadházi Zsolt készítette 2019-ben.

Források:

Artha-Vini¶caya-Sūtram - The Discourse giving the Analysis of the Topics, fordította: Ānandajoti Bhikkhu
https://www.ancient-buddhist-texts.net/Texts-and-Translations/Arthaviniscaya/index.htm

Gathering the Meanings: The Arthavini¶caya Sūtra & its Commentary, fordította N. H. Samtani

說決定義經 – CBETA T17n0762, fordította: 天息災/法賢 (Deva¶āntika/Dharmabhadra)
http://ntireader.org/taisho/t0762_01.html

說法乘義決定經 – CBETA T17n0763, fordította: 金總持
http://ntireader.org/taisho/t0763_01.html

Sutra de la Determinación de los Significados (Arthaviniscaya Dharmaparayaya), fordította: Upasaka Losang Gyatso
https://www.academia.edu/12987394/Sutra_de_la_Determinaci%C3%B3n_de_los_Significados_Arthaviniscaya_Dharmaparayaya

 
Bódhidharma
Főkapu
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
MONDO
Avagy: Kérdés-Felelet! (csak tagoknak)
 

A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.