Szürke Hegy Közösség
Dharma
 
Sásztrák
 
Egyéb
 
Újdonság
 
Mai Mantra
A létezők mind múlandók. Aki ezt látja, elfordul a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez. (Dhammapada XX. 277.)
 
Buddha-számláló
Indulás: 2004-05-02
 
Zen
Zen : A nyugalom könyve II.

A nyugalom könyve II.

Wanshi Shogaku  2006.01.31. 17:41

21-40. kóan

1-20. kóan

 

21. eset: Ungan a padlót söpri

Mikor Ungan a padlót söpörte, Dógo ezt mondta neki:

- Nehéz dolgod van!

- Tudhatnád, hogy van valaki, akinek nincs nehéz dolga. – mondta Ungan.

- Ha ez igaz, akkor úgy érted, hogy van egy második hold? – mondta Dógo.

Ungan felemelte seprűjét és ezt mondta:

- Ez hányadik hold?

Dógo csendben maradt.

- Az pontosan a második hold. – mondta Gensa.

- A szolga udvariasan köszönti a szolgálólányt. – mondta Unmon.

 

22. eset: Gantó meghajlása a kacunak

Gantó elment Tokuszanhoz. A kapu küszöbe fölé állt és megkérdezte:

- Ez hétköznapi, vagy szent?

- Kacu! – kiáltotta Tokuszan.

Gantó mélyen meghajolt.

Erről hallva Tózan ezt mondta:

- Gantón kívül kevesen fogadták volna el ezt így.

- Az öreg Tózan nem tudja megmondani a különbséget jó és rossz között. Akkor én egyik kezemmel felemeltem, a másikkal lenyomtam. – mondta Gantó.

 

23. eset: Roszo fal felé fordulása

Bármikor, ha Roszo látott egy szerzetest jönni, azonnal a fal felé fordult.

Erről hallva Nanszen ezt mondta:

- Általában azt szoktam mondani az embereimnek, hogy ismerjék fel azt, ami az üresség kalpája[i] előtt létezett, vagy hogy értsék meg mi volt, mielőtt a buddhák megjelentek a világban. Azonban még eddig egy tanítványt sem ismertem el, de még egy felet sem. Ha így folytatja, a szamár évéig[ii] fogja ezt csinálni.

 

24. eset: Szeppó, „vigyázz a kigyóval” – Lásd: Hekiganroku 22.

Szeppó a gyülekezet tanításakor ezt mondta:

- Van egy mérges kígyó a hegy déli oldalán. Mindnyájan jobb, ha vigyáztok!

- Ma a zen csarnokban sok ember van. Elvesztették testüket és életüket. – mondta Csókei.

Egy szerzetes elmesélte ezt Gensának, aki ezt mondta:

- Csak Rjó [Csókei] idősebb testvér tudott mondani erre valamit. Azonban, én nem beszélnék úgy.

- Mit mondanál, mester? – kérdezte a szerzetes.

- Miért kell „a hegy déli oldalának” lennie? – válaszolta Gensa.

Unmon botját Szeppó elé hajította és úgy csinált, mint aki megijedt.

 

25. eset: Enkan, „rinocérosz legyező” – Lásd: Hekiganroku 91.

Egy nap Enkan így szólt a szolgálójához:

- Hozd ide a rinocérosz legyezőmet!

- Eltörött. – mondta a szolgáló.

- Ha a legyező már eltörött, hozd ide magát a rinocéroszt. – mondta Enkan. A szolgáló nem válaszolt.

Sifuku rajzolt egy kört és beleírta az ökör jelét.

 

26. eset: Kjózan a hóra mutat

Kjózan a hó oroszlánra[iii] mutatott és ezt mondta:

- Van bármi[iv] is, ami túl megy ezen a színen?

- Nyomban ellöktem volna neki. – mondta[v] Unmon.

- Csak azt tudja, hogyan lökje el, azt nem, hogyan segítse fel. – mondta[vi] Szeccsó.

 

27. eset: Hógen a bambusz sötétítőkre mutat – Lásd: Mumonkan 26.

Hógen a kezével a bambusz sötétítőkre mutatott. Azonnal két szerzetes felállt, odamentek a sötétítőkhöz, s feltekerték.

- Az egyik nyert, a másik vesztett – mondta Hógen.

 

28. eset: Gokoku, „három szégyen”

- Mi van akkor, ha egy daru egy korhadt fenyőn ül? – kérdezte egy szerzetes Gokokut.

- Szégyen, mikor ezt a földről látják. – mondta Gokoku.

- Mi van akkor, ha minden csepp víz egyszerre gagy meg? – kérdezte a szerzetes.

- Szégyen, miután a nap már felkelt. – mondta Gokoku.

- Az Esó üldöztetés[vii] alatt hova mentek a Dharma jó védőistenei[viii]? – kérdezte a szerzetes.

- Szégyen ez a templomkapu mindkét oldalán állónak.

 

29. eset: Fukecu, „vas ökör” – Lásd: Hekiganroku 38.

Mikor Ei tartomány hivatali épületében volt, Fukecu belépett a csarnokba [hogy beszédet tartson] és ezt mondta:

- A pátriárka szív pecsétje a vas ökör cselekvésére hasonlít. Mikor elmegy, a pecsét [lenyomata] megmarad; mikor ott marad, a pecsét [lenyomata] semmivé válik. Ha nem megy el és nem is marad, helyes dolog megadni [az elismerés] pecsétjét, vagy nem?

Az öreg Rohi odament és ezt mondta:

- Én a vas örök cselekvésével rendelkezem. [De] arra kérlek, mester, ne add nekem a pecsétet.

- Hozzászoktam, hogy a nagy óceánt bálnák halászásával mérem. De sajnos most ahelyett egy sárban fetrengő békát találtam. – mondta Fukecu.

Rohi ott állt gondolkozva. Fukecu kacut kiáltott és ezt mondta:

- Miért nem mondasz valami mást, öreg?

Rohi összezavarodott. Fukecu megütötte légyhesegetőjével és ezt mondta:

- Emlékszel arra amit mondtál? Mondj valamit, én majd ellenőrzöm neked.

Rohi megpróbált mondani valamit. Fukecu megint megütötte légyhesegetőjével.

- A Buddha törvénye és a király törvénye ugyan olyan természetű. – mondta az elöljáró.

- Milyen alapelvet látsz bennük? – mondta Fukecu.

- Ha nem hozol döntést ott, ahol dönteni kéne, akkor rendetlenséget hozol létre.

Fukecu leszállt az emelvényről.

 

30. eset: Daizui, „a kalpa tüze”[ix]

- Mikor a kalpa nagy tüze kitör, az egész világegyetem[x] elpusztul. Azon gondolkozom, hogy vajon az is elpusztul-e, vagy sem. – kérdezte egy szerzetes Daizuit.

- Elpusztul. – mondta Daizui.

- Ha így van, akkor az is eltűnik a többivel[xi]? – mondta a szerzetes.

- Eltűnik a többivel. – mondta Daizui.

- Mikor a kalpa nagy tüze kitör, az egész világegyetem elpusztul. Azon gondolkozom, hogy vajon az is elpusztul-e, vagy sem. – kérdezte egy szerzetes Rjúszait.

- Nem pusztul el. – mondta Rjúszai.

- Miért nem pusztul el? – mondta a szerzetes.

- Mert ugyan az, mint az egész világegyetem. – mondta Rjúszai.

 

31. eset: Unmon, „oszlop” – Lásd: Hekiganroku 83.

Unmon a gyülekezet tanításakor ezt mondta:

- Az öreg buddha és egy oszlop keresztezik egymást. Milyen számú cselekedet ez?

A gyülekezet hallgatott. Helyettük válaszolva mondta:

- Felhők gyűlnek a Déli-hegy felett; eső esik az Északi-hegyen.

 

32. eset: Kjózan, „tudat és tárgyi világ”

- Honnan jössz? – kérdezte Kjózan egy szerzetestől.

- Jú tartományból. – mondta a szerzetes.

- Gondolsz arra a helyre? – mondta Kjózan.

- Mindig azt teszem. – mondta a szerzetes.

- Ami gondolkozik, az a tudat[xii]. Amire gondolnak, az a tárgyi világ. Abban vannak hegyek, folyók és a nagy föld, tornyok, paloták, emberek, állatok és más dolgok. Nézz arra a tudatra, ami gondolkozik. Sok dolog van ott? – mondta Kjózan.

- Semmit sem látok ott. – mondta a szerzetes.

- Ez helyes a megértés szintjén, de még nem a megszemélyesítés szintjén. – mondta Kjózan.

- Van valami különleges tanácsod, mester? – mondta a szereztes.

- Nem helyes azt mondani, hogy van, vagy nincs. A megértésed azt mutatja, hogy a titoknak csak az egyik oldalát szerezted meg. Leülni, felvenni a ruhát – mostantól magad látod meg. – mondta Kjózan.

 

33. eset: Szansó, „aranypikkely” – Lásd: Hekiganroku 49.

- Mikor az aranypikkelyes hal átjutott a hálón, mit kéne ennie? – kérdezte Szansó Szeppót.

- Elmondom neked, mikor átjutottál a hálón. – mondta Szeppó.

- Egy nagy Zen mester, kinek 1500 tanítványa van, nem tudja, hogyan kell beszélni. – mondta Szansó.

- Csupán az öreg szerzetest nagyon lekötik a templomi ügyek. – mondta Szeppó.

 

34. eset: Fukecu, „porszem” – Lásd: Hekiganroku 61.

Fuketsu tanítást adva ezt mondta:

- Ha valaki felemel egy porszemet, a ház és a nemzet virágzik. Ha valaki nem emel fel egy porszemet, eltűnnek.

Szeccsó felemelte a botját és ezt mondta:

- Van valaki, aki ezzel él és hal?

 

35. eset: Rakuho engedelmeskedése

Rakuho elment Kasszanhoz, s meghajlás nélkül eléállt.

- Egy csirke lakik a főnix fészkében. Nem ugyan abból a fajtából való. Menj el. – mondta Kasszan.

- Messziről jöttem és sokat hallottam rólad. Kérlek, mester, könyörgöm vezess engem. – mondta Rakuho.

- Szemeim előtt nincs te és nincs öreg szerzetes[xiii]. – mondta Kasszan.

- Kacu! – kiáltotta Rakuho.

- Hagyd abba, hagyd abba! Ne légy ilyen felelőtlen és kapkodó. A felhők és a hold ugyan olyanok; a völgyek és a hegyek különböznek egymástól. Nem olyan nehéz kivágni az emberek nyelvét az ég alatt. De hogyan bírsz szólásra egy nyelv nélküli embert? – mondta Kasszan.

Rakuho nem mondott semmit. Kasszan megütötte. Ezzel Rakuho elkezdett engedelmeskedni Kasszannak.

 

36. eset: Ba mester beteg – Lásd: Hekiganroku 3.

Ba nagymester súlyos beteg volt.

- Mester, hogyan érzed magad manapság? – kérdezte a templomszolga.

- Naparcú Buddha, Holdarcú Buddha. – válaszolta a nagymester.

 

37. eset: Iszan, „karma-tudat”

- Tegyük fel, hogy egy ember megkérdez téged, azt mondva: „Minden élőlény belezuhant egy hatalmas karma-tudatba és nincs alapjuk, amire támaszkodhatnának.” Hogyan ellenőriznéd le? – kérdezte Iszan Kjózant.

- Ha egy ilyen szerzetes megjelenik, megszólítom: „Ilyen-és-ilyen úr!” Mikor megfordítja a fejét, azonnal azt mondom neki: „Mi ez?” Ha habozik, azt mondom neki: „Nem csak hatalmas karma-tudat van, de még csak alap sincs, amire támaszkodni lehet.” – mondta Kjózan.

- Jó. – mondta Iszan.

 

38. eset: Rinzai, „igaz ember”

Rinzai tanította a gyülekezetet és ezt mondta:

- Van egy rang nélküli igaz ember, mindig kijön és bemegy arcod[xiv] kapuin keresztül. A kezdők, akik még nem vették észre, nézzék, nézzék!

Akkor egy szerzetes odament és megkérdezte:

- Mi a rang nélküli igaz ember?

Rinzai leszállt az emelvényről és megragadta. A szerzetes habozott. Rinzai ellökte és ezt mondta:

- A rang nélküli igaz ember, micsoda egy szarbot vagy te.

 

39. eset: Dzsósú, „mosd el a tálkáidat” – Lásd: Mumonkan 7.

- Csak most léptem be ebbe a kolostorba. Könyörgöm, mester, adj nekem útmutatást. – kérte egy szerzetes Dzsósút.

- Megetted már a rizskásádat? – kérdezte Dzsósú.

- Igen, meg. – válaszolta a szerzetes.

- Akkor most el a tálkáidat. – mondta Dzsósú.

 

40. eset: Unmon, „fehér és fekete”

- Kérhetném a válaszodat[xv]? – kérdezte Unmon Kempót.

- Elérted valaha is ezt az öreg szerzetest, vagy nem? – mondta Kempó.

- Ha így van, azt kell mondanom, hogy túlzottan elkéstem. – mondta Unmon.

- Így van? Így van? – mondta Kempó.

- Azt hittem én vagyok Fehér Márkinő, de rájöttem, hogy itt Fekete Márkinő[xvi] van.

 

41-60. kóan[i] A négy kalpa – világkorszak – egyike: a keletkezés kalpjája.

[ii] Mivel nincs „szamár éve” a kínai zodiákus rendszerben, így a kifejezés „a szamár évéig” azt jelenti, hogy vég nélkül.

[iii] Valószínűleg egy hóból készült oroszlán, vagy pedig egy kő oroszlán, amit hó fed.

[iv] Bármi, vagy bárki.

[v] Vagyis később mondta ezt.

[vi] Hallva erről mondta.

[vii] A buddhizmust Bu császár rendeletére üldözték (840 körül)

[viii] Nió-alakok, akik a két Déva királyt testesítik meg a buddhista templom főkapujának mindkét oldalán. A Dharma védelmezőinek mondják őket.

[ix] Lásd: Hekiganroku 29. A Sójórokuban van egy kiegészítés Rjúszaival.

[x] Szó szerint: milliárdnyi világ.

[xi] A többivel, vagyis a világegyetem egészével.

[xii] Eredetileg: kokoro.

[xiii] Vagyis: „én”

[xiv] Vagyis az érzékszervek, mint szem, orr, fül, nyelv, stb.

[xv] Szó szerinti fordítás. Lehet úgy is érteni, hogy útmutatás.

[xvi] Fehér Márkinő és Fekete Márkinő híres tolvajok a kínai népmesékben. Úgy tűnik, Fekete Márkinő volt az okosabb kettejük közül.

 
Bódhidharma
Főkapu
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
MONDO
Avagy: Kérdés-Felelet! (csak tagoknak)
 

A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.