Szürke Hegy Közösség
Dharma
 
Sásztrák
 
Egyéb
 
Újdonság
 
Mai Mantra
A létezők mind mulandók. Aki ezt látja, elfordul a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez. (Dhammapada XX. 277.)
 
Buddha-számláló
Indulás: 2004-05-02
 
Szútrák
Szútrák : Beszéd a jelentés meghatározásáról, 3. rész

Beszéd a jelentés meghatározásáról, 3. rész

Buddha  2019.09.18. 16:38

(19.-25.)


19. A nemes nyolcrétű ösvény

Nos, szerzetesek, mi a nemes nyolcrétű ösvény? A következő:

1. Helyes nézet,
2. helyes elhatározás,
3. helyes beszéd,
4. helyes cselekvés,
5. helyes életvitel,
6. helyes törekvés,
7. helyes éberség,
8. helyes összeszedettség.

1. Helyes nézet

Ím, szerzetesek, mi a helyes nézet?

Van ez a világ, van a túlvilág, van anya, van apa, van ajándék, van felajánlás, van ebben és a túlvilágban gyümölcse és eredménye az elkövetett jó és rossz tetteknek, vannak ebben a világban olyanok, akik helyesen gyakoroltak és helyesen megvalósítottak.

Ez, szerzetesek, a helyes nézet, a helytelen nézet az ellentéte.

2. Helyes elhatározás

Mi a helyes elhatározás?

Felébredettségben és egyébben kiteljesülő erény és adakozás, nem világuralkodásban és egyébben kiteljesülők.

Ez, szerzetesek, a helyes elhatározás.

3. Helyes beszéd

Mi a helyes beszéd?

Ím, szerzetesek, tartózkodás a sértő, hazug, álnok, könnyelmű beszédtől.

Ez, szerzetesek, a helyes beszéd.

4. Helyes cselekvés

Mi a helyes cselekvés?

A testi, szóbeli, és tudati tízféle üdvös tett végrehajtása.

1. Ím, a testi háromféle: tartózkodás az élet elpusztításától, a nem adott elvételétől, a helytelen érzéki viselkedéstől.
2. A szóbeli négyféle: tartózkodás a hazug, álnok, sértő, könnyelmű beszédtől.
3. A tudati háromféle: tartózkodni a megkívánástól, rosszakarattól, helytelen nézettől.

1. Ím, mi az élet elpusztítása?
Van egy lény, egy érző lény, és valakiben gyilkos gondolat ébred, nekiindul, és elveszi annak életét. Ez, szerzetesek, amit az élet elpusztításának hívnak. De ha figyelmetlenségből vagy nem észlelve történik, akkor nem az élet elpusztítása.

2. Ím, mi a nem adott elvétele?
Tolvaj tudattal más tulajdonát, amit nem adtak neki, sajátjává teszi. De ha anyjának, apjának, testvérének, rokonának, vagy barátjának csekély mértékű tulajdonát birtokolja el, amivel nem teremt akadályt, akkor az nem elvétele nem adott dolognak.

3. Ím, mi a helytelen érzéki viselkedés?
Más nőjének élvezete, aki urának, királyának, anyjának, vagy apjának védelme alatt áll, illetve ha rossz helyre menve vagy rossz időben történik.
Ezt hívják helytelen érzéki viselkedésnek.

Ez a háromféle testi.

2. 1. Mi a hazug?
Ha felkérik arról tanúskodni, ahogy az valójában van, de valótlan szót mond, hazugságot, mint amikor valaki nem Érdemes, de Érdemesnek mondja magát, kivéve ha viccből.
Ezt hívják hazugnak.

2. Mi az álnok?
Szétszakítani másokat igaz vagy hamis szóval, az álnok.
Ezt hívják álnoknak.

3. Mi a sértő?
Bántó szót mondani másnak szenvedést okozó szándékkal sértő. Tudva, hogy neki ez szenvedés és szerencsétlenség, bántó szót mondani sértő.
Ezt hívják sértőnek.

4. Mi a könnyelmű?
A következők: beszéd királyokról, tolvajokról, háborúkról, italról, szerencsejátékról, nőkről, vagy történetekről.
Ezt hívják könnyelműnek.

Ez a háromféle szóbeli.

3. 1. Mi a megkívánás?
Más tulajdonát magáénak kívánni és vágyni: bármely tulajdon is, az legyen enyém.
Ezt hívják megkívánásnak.

2. Mi a rosszakarat?
Más életének elvételére, ártására, kínzására gondolni.
Ezt hívják rosszakaratnak.

3. Mi a helytelen nézet?
Nincs ez a világ, nincs a túlvilág, és így tovább, mint korábban.
Ezt hívják helytelen nézetnek

Ez a háromféle tudati.

Ez, szerzetesek, a helyes cselekvés.

5. Helyes életvitel.

Nos, szerzetesek, mi a helyes életvitel? A szerzetes képmutató, hízelgő, célozgató, zsaroló, nyereséggel nyereséget áhító.

1. Mi a képmutató?
A szerzetes, látva egy adakozót, lábát keresztbe téve az út mellett leül egy üres helyre, (gondolván) ebből nyereségem és tiszteletem lesz (ha azt gondolják): „Ez az elmélyülő szerzetes egy Érdemes”.
Ez és hasonlók, amit képmutatónak hívnak.

2. Mi a hízelgő?
A szerzetes nyereség és tisztelet érdekében ilyen és más kedveskedő szavakat mond: Az anyám vagy, az apám vagy, a nővérem vagy, a lányom vagy.
Ez és hasonlók, amit hízelgőnek hívnak.

3. Mi a célozgató?
A szerzetes, miután megette az alamizsnáját, azt ismételgeti: Ilyen alamizsnát más követők házában nem találni. Ha nem nyereségre és tiszteletre (vágyó) tudattal mondja, akkor az nem hiba.
Ezt hívják célozgatónak.

4. Mi a zsaroló?
A szerzetes, aki nem kap alamizsnát egy háznál, de szeretne kapni, ott azt mondja: Akik nem adakoznak a pokolra jutnak, ti biztos azok közül valók vagytok, akik nem adakoznak, és a pokolra kerülnek. A pokoltól való félelem és rettenet következtében alamizsnát adnak neki, ő pedig megkapja és élvezi azt.
Ezt hívják zsarolónak.

5. Mi a nyereséggel nyereséget áhító?
A szerzetes saját vagyonából szép ruhákat vesz és megmutatja a követőknek, (mondván): Ilyen szőtt öltözeteket kapunk. Szégyenükben olyan öltözékeket adnak neki, ő pedig élvezi azokat.
Ez az, szerzetesek, amit nyereséggel nyereséget áhítónak hívnak.

Ez a szerzetesek helytelen életvitele.

Ím, szerzetesek, a helytelen életvitel a követőnek:
Mérgek eladása, fegyverek eladása, lények eladása, szeszesitalok eladása, hús eladása, és vizsgálat nélküli szezámmag, mustármag (stb., mozsárban) törése helytelen életvitel, tartózkodni ezektől helyes életvitel.

Ez, szerzetesek, a helyes életvitel.

6. Helyes törekvés

Nos, szerzetesek, mi a helyes törekvés?

Ím, szerzetesek, megfelelő végrehajtása a kötelességeknek, mint az imádat, a hódolat, a felkelés és tiszteletteljes köszöntés.

Ez, szerzetesek, amit helyes törekvésnek hívnak.

7. Helyes éberség

Nos, szerzetesek, mi a helyes éberség?

Ím, szerzetesek, egy szerzetes, amikor nőt látott és szevendély kelt fel benne, kívülről és belülről a test visszataszítóságát úgy látja, ahogy van, hogy ebben a testben van:
haj, szőr, köröm, fog, piszok, bőr, hús, csontok, inak, idegek, vesék, szív, lép, mellhártya, belek, bélfodor, gyomor, étel, has, máj, ürülék, könny, izzadság, nyál, takony, faggyú, ízületi folyadék, velő, háj, epe, váladék, genny, vér, koponya, agy, ürülék, vizelet, tele megannyi tisztátalansággal.

Ez, szerzetesek, a helyes éberség.

8. Helyes összeszedettség

Nos, szerzetesek, mi a helyes összeszedettség?

A négy elmélyülés.

1. Ím, szerzetesek, a szerzetes elkülönülve az érzékiségtől, elkülönülve a gonosz és káros dolgoktól, rágondolással, átgondolással, elkülönülésből keletkező örömmel és boldogsággal az első elmélyülésben tartózkodik.
2. A rágondolás és átgondolás elnyugvásával, belső világossággal és egyhegyű tudattal, rágondolás és átgondolás nélkül, összeszedettségből keletkező örömmel és boldogsággal a második elmélyülésben tartózkodik.
3. Az öröm elhalványulásával egykedvűen tartózkodik, éberen, világosan tudva, testével boldogságot tapasztalva – amiről a nemesek azt mondják: „Éber egykedvű boldog élet” – a harmadik elmélyülésben tartózkodik.
4. Feladva boldogságot és feladva szenvedést, a vidámság és szomorúság korábbi eltűnésével, szenvedés nélkül, boldogság nélkül, teljesen tiszta éberséggel és egykedvűséggel a negyedik elmélyülésben tartózkodik.

Ez, szerzetesek, a négy elmélyülés.

Ez, szerzetesek, a helyes összeszedettség.

Ez, szerzetesek, a nemes nyolcrétű ösvény.

20. A tizenhatféle légzés éberség

Nos, szerzetesek, mi a tizenhatféle légzés éberség?

Ím, szerzetesek, éberen belélegezve tudja, ahogy van: éberen belélegzek; éberen kilélegezve tudja, ahogy van: éberen kilélegzek.
1. Hosszan belélegezve tudja, ahogy van: hosszan belélegzek; hosszan kilélegezve tudja, ahogy van: hosszan kilélegzek.
2. Röviden belélegezve tudja, ahogy van: röviden belélegzek; röviden kilélegezve tudja, ahogy van: röviden kilélegzek.
3. Belélegezve az összes testi késztetést tapasztalja és tudja, ahogy van: belélegezve az összes testi késztetést tapasztalom; kilélegezve az összes testi késztetést tapasztalja és tudja, ahogy van: kilélegezve az összes testi késztetést tapasztalom.
4. Belélegezve örömet tapasztal és tudja, ahogy van: belélegezve örömet tapasztalok; kilélegezve örömet tapasztal és tudja, ahogy van: kilélegezve örömet tapasztalok.
5. Belélegezve boldogságot tapasztal és tudja, ahogy van: belélegezve boldogságot tapasztalok; kilélegezve boldogságot tapasztal és tudja, ahogy van: kilélegezve boldogságot tapasztalok.
6. Belélegezve a testi késztetéseket elnyugtatja és tudja, ahogy van: belélegezve a testi késztetéseket elnyugtatom; kilélegezve a testi késztetéseket elnyugtatja és tudja, ahogy van: kilélegezve a testi késztetéseket elnyugtatom.
7. Belélegezve a tudati késztetéseket tapasztalja és tudja, ahogy van: belélegezve a tudati késztetéseket tapasztalom; kilélegezve a tudati késztetéseket tapasztalja és tudja, ahogy van: kilélegezve a tudati késztetéseket tapasztalom.
8. Belélegezve a tudati késztetéseket elnyugtatja és tudja, ahogy van: belélegezve a tudati késztetéseket elnyugtatom; kilélegezve a tudati késztetéseket elnyugtatja és tudja, ahogy van: kilélegezve a tudati késztetéseket elnyugtatom.
9. Belélegezve a tudatot tapasztalja és tudja, ahogy van: belélegezve a tudatot tapasztalom; kilélegezve a tudatot tapasztalja és tudja, ahogy van: kilélegezve a tudatot tapasztalom.
10. Belélegezve a tudatot felvidámítja és tudja, ahogy van: belélegezve a tudatot felvidámítom; kilélegezve a tudatot felvidámítja és tudja, ahogy van: kilélegezve a tudatot felvidámítom.
11. Belélegezve a tudatot összeszedi és tudja, ahogy van: belélegezve a tudatot összeszedem; kilélegezve a tudatot összeszedi és tudja, ahogy van: kilélegezve a tudatot összeszedem.
12. Belélegezve a tudatot megszabadítja és tudja, ahogy van: belélegezve a tudatot megszabadítom; kilélegezve a tudatot megszabadítja és tudja, ahogy van: kilélegezve a tudatot megszabadítom.
13. És így szemléli az állandótlanságot…
14. Szemléli az elhalványulást…
15. Szemléli a megszűnést…
16. Belélegezve szemléli az elengedést és tudja, ahogy van: belélegezve szemlélem az elengedést; kilélegezve szemléli az elengedést és tudja, ahogy van: kilélegezve szemlélem az elengedést.

Ez, szerzetesek, a tizenhatféle légzés éberség.

21. A folyamba lépés négy tényezője

Nos, szerzetesek, mi a folyamba lépés négy tényezője?

1. Íme, a nemes tanítványnak tökéletes bizalma van a Felébredettben:
Ilyen ő, a Magasztos, az Ígyjött, az Érdemes, a Tökéletesen és Teljesen Felébredett, tudásban és viselkedésben teljes, a Jólment, világokat ismerő, fegyelmezendő emberek felülmúlhatatlan vezetője, istenek és emberek tanítója, a Felébredett, a Magasztos.

2. Tökéletes bizalma van a Tanban:
A Magasztos által jól elmondott Tan azonnal látható, láztalan, időtlen, előrevivő, megtekintésre hívó, és a bölcs önmagának megismeri, avagy a büszkeség összezúzása, a szomj elűzése, a vágy eltörlése, az (anyagi) dolgok elvágása, az üresség felfogása, a szenvedély vége, szenvtelenség, megszűnés, kialvás.

3. Tökéletes bizalma van a Közösségben:
A Magasztos tanítványainak közössége jól gyakorol, módszeresen gyakorol, egyenes nézetekkel gyakorol, helyesen gyakorol, a Tannal összhangban gyakorol, a Tannal összhangban él.
Vannak a közösségben, akik a folyamba lépés gyümölcsének megtapasztalásáért gyakorolnak, vannak a közösségben, akik folyamba lépettek, vannak a közösségben, akik az egyszer visszatérés gyümölcsének megtapasztalásáért gyakorolnak, vannak a közösségben, akik egyszer visszatérőek, vannak a közösségben, akik a vissza nem térés gyümölcsének megtapasztalásáért gyakorolnak, vannak a közösségben, akik vissza nem térőek, vannak a közösségben, akik az Érdemesség gyümölcsének megtapasztalásáért gyakorolnak, vannak a közösségben, akik Érdemesek, avagy párban négy személy, egyénileg nyolc személy, ez a Magasztos tanítványainak Közössége, erényben teljes, összeszedettségben teljes, bölcsességben teljes, hitben teljes, tanulásban teljes, megszabadulásban teljes, a megszabadulás tudásában és látásában teljes, megérdemli a felajánlásokat, a vendéglátást, a tiszteletadást, és a helyes viselkedést, a világban látható felülmúlhatatlan érdem mező.

4. A nemesek számára elfogadható erényei vannak:
Bármely erény is legyen az, az töretlen, hibátlan, folttalan, szennyezetlen, megszabadító, nem megragadott, jól elért, jól végrehajtott, a bölcsek dicsérik, a bölcsek nem ítélik el.

Ez, szerzetesek, a folyamba lépés négy tényezője.

22. Az Ígyjött tíz erőssége

Nos, szerzetesek, mi az Ígyjött tíz erőssége?

1. Ím, szerzetesek, az Ígyjött tudja, ahogy van: a lehetségest mint lehetséges és a lehetetlent mint lehetetlen, ez az Ígyjött első erőssége.
2. A múltban, a jövőben, és a jelenben elkövetett tettek eredményeit tudja, ahogy vannak.
3. Más lények és más személyek sokféle és különféle hajlamait tudja, ahogy vannak.
4. A világ sokféle elemeit és különféle elemeit tudja, ahogy vannak.
5. Más lények erősebb és gyengébb képességeit tudja, ahogy vannak.
6. A mindenhova elvezető gyakorlatot tudja, ahogy van.
7. Más lények képességeit, erősségeit, felébredési tényezőit, elmélyüléseit, megszabadulásait, összeszedettségeit, révületeit, (és azok) szennyeződését, megtisztulását, (belőlük) kiemelkedést tudja, ahogy vannak.
8. Továbbá fajtáiban, részleteiben, és jellemzőiben felidézi megannyi korábbi életét, felidéz egy születést, kettőt, hármat, négyet, felidézi százezermilliárd születés részleteit.
9. Továbbá a megtisztult és emberfeletti isteni szemmel a lényeket látja elmúlni és megjelenni, a testi, szóbeli, és tudati jó és rossz tetteiket, megjelenésüket jó és rossz helyeken, s ezek részleteit.
10. Az indulatok elpusztításával az indulattalan tudat szabadságát bölcsességgel tudja, ahogy van.

Ez, szereztesek, az Ígyjött tíz erőssége.

23. A négy bizonyosság

Nos, szerzetesek, mi az Ígyjött négy bizonyossága?

1. „Ím, míg magát Magasztosnak, Ígyjöttnek, Érdemesnek, Tökéletesen és Teljesen Felébredettnek mondja, vannak dolgok, amikre nem ébredt rá.” Bárhogy is mondanák ezt a világ istenei, márái, brahmái, e nemzedék remetéi, bráhmanái, istenei, emberei, aszurái, nincs alap így látni. Nem látva rá alapot, az Ígyjött biztonságot és félelemnélküliséget elérve tartózkodik, a vezérbika helyét ismeri, helyesen a gyülekezethez menve az oroszlánüvöltést üvölti, elindítja az isteni kereket – amit nem állíthat meg sem remete, sem bráhmana, sem senki más a világon – a Tannal egyezően.
2. „Amiket akadályoknak mond, nem akadály azok művelőinek.” Bárhogy is… és a kifejtés.
3. „A tanítványaimnak kinyilvánított nemes, megszabaduláshoz vezető gyakorlat, ha gyakorolják, a gyakorlóit nem vezeti a szenvedés teljes elpusztításához.” Bárhogy is… mint korábban.
4. „Míg magáról állítja, hogy indulatait elpusztította, ezeket az indulatokat nem pusztította el teljesen.” Bárhogy is mondanák ezt a világ istenei, márái, brahmái, e nemzedék remetéi, bráhmanái, istenei, emberei, aszurái, nincs alap így látni. Nem látva rá alapot, az Ígyjött biztonságot és félelemnélküliséget elérve tartózkodik, a vezérbika helyét ismeri, helyesen a gyülekezethez menve az oroszlánüvöltést üvölti, elindítja az isteni kereket – amit nem állíthat meg sem remete, sem bráhmana, sem senki más a világon – a Tannal egyezően.

Ez a négy bizonyosság.

24. A négy elemző tudás

Nos, szerzetesek, mi a négy elemző tudás? A következők:

1. A jelentés elemző tudása,
2. a Tan elemző tudása,
3. a nyelv elemző tudása,
4. az ékesszólás elemző tudása.

1. Mi a jelentés elemző tudása?
A végső jelentés visszafordíthatatlan tudása.

2. Mi a Tan elemző tudása?
Az indulattalan dolgok visszafordíthatatlan tudása.

3. Mi a nyelv elemző tudása?
A mondások visszafordíthatatlan tudása.

4. Mi az ékesszólás elemző tudása?
Az elmélyedésből való alkalmas, ügyes, és világos beszéd visszafordíthatatlan tudása.

Ez a négy elemző tudás.

25. A Felébredett tizennyolc egyedi tulajdonsága

Nos, szerzetesek, mi a Felébredett tizennyolc egyedi tulajdonsága? A következők:

1. Az Ígyjött nem botlik meg,
2. nem kiált,
3. nem veszti el éberségét,
4. nem szétszórt tudata,
5. nem észlel sokféleséget,
6. nem megfontolatlanságból egykedvű,
7. nem csökken akarata,
8. nem csökken erőfeszítése,
9. nem csökken ébersége,
10. nem csökken összeszedettsége,
11. nem csökken bölcsessége,
12. nem csökken szabadsága,
13. a múlt időt függetlenül és akadálytalanul tudja és látja,
14. a jövő időt függetlenül és akadálytalanul tudja és látja,
15. a jelen időt függetlenül és akadálytalanul tudja és látja,
16. minden testi tettét tudás előzi meg és tudással egyező,
17. minden szóbeli tettét tudás előzi meg és tudással egyező,
18. minden tudati tettét tudás előzi meg és tudással egyező.

Ez a Felébredett tizennyolc egyedi tulajdonsága.

(következő rész)

 
Bódhidharma
Főkapu
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
MONDO
Avagy: Kérdés-Felelet! (csak tagoknak)
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.