Szürke Hegy Közösség
Dharma
 
Sásztrák
 
Egyéb
 
Újdonság
 
Mai Mantra
A létezők mind múlandók. Aki ezt látja, elfordul a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez. (Dhammapada XX. 277.)
 
Buddha-számláló
Indulás: 2004-05-02
 
Zen
Zen : A kaputlan kapu II.

A kaputlan kapu II.

Mumon Ekai  2006.05.05. 18:54

25-48. eset

1-24. eset

 

25. Kjózan álma

 

Egyik álmában Kjózan tisztelendő Maitréja lakhelyén volt és a harmadik üléshez vezették, hogy helyet foglaljon. Egy idősebb szerzetes ütött egy bottal és azt mondta:

- Ma a harmadik ülésen levő fog beszélni.

Kjózan felemelkedett és ütve egyet a bottal azt mondta:

- A Mahájána igazsága túl van a négy tételen és meghaladja a száz tagadást. Halljátok az igazságot! Halljátok az igazságot!

 

26. Két szerzetes feltekeri a sötétítőket

 

Mikor a szerzetesek összegyűltek az ebéd előtt, hogy hallgassák a tanítását, nagy Hógen Szeirjóból a bambusz sötétítőkre mutatott. Két szerzetes egyszerre ment és feltekerte azokat. Hógen azt mondta:

- Egy nyert, egy vesztett.

 

27. Nanszen három neme

 

Egy szerzetes megkérdezte Nanszent:

- Van olyan Dharma, amit nem tanítottak az embereknek?

Nanszen válaszolt:

- Van.

A szerzetes kérdezte:

- Mi az az igazság, amit nem tanítottak?

Nanszen mondta:

- Nem a tudat, nem a Buddha, nem a dolgok.

 

28. Rjútan elfújja a gyertyát

 

Tokuszan késő éjszakáig kérdezte Rjútant a zenről. Végül Rjútan azt mondta:

- Késő éjszaka van. Miért nem vonulsz vissza?

Tokuszan megcsinálta a leborulásokat és felemelte a sötétítőket, hogy elmenjen, de sötétség fogadta. Visszafordulva Rjútanhoz azt mondta:

- Sötét van kint.

Rjútan meggyújtott egy papír gyertyát és odaadta neki. Tokuszan elvenni készült, mikor Rjútan elfújta. Erre hirtelen Tokuszan megvilágosodott és leborult. Rjútan mondta:

- Miféle felismerésed van?

Tokuszan mondta:

- Mostantól nem kételkedem egy öreg tisztelendő szavaiban, aki híres mindenütt az ég alatt.

Másnap Rjútan felment az emelvényre és azt mondta:

- Látok egy embert köztetek. Agyarai, mint a kardfa. Szája mint a vértál. Üssétek egy bottal és nem fordítja meg fejét, hogy rátok nézzen. Egyszer majd megmássza a legmagasabb csúcsot és megalapítja Utunkat ott.

Tokuszan a csarnok elejébe vitte a Gyémánt szútrához írt jegyzeteit, rájuk mutatott egy fáklyával és azt mondta:

- Bár kimerítettétek az elvont tanokat, az annyi, mint egy hajszálat dobni a tágas űrbe. Bár megismertétek a világ minden titkát, az annyi, mint egy csepp vizet ejteni a nagy óceánba.

Majd elégette minden jegyzetét. Aztán leborulásait elvégezvén elhagyta tanítóját.

 

29. A Hatodik Pátriárka mozgó tudata

 

A szél lengetett egy templomi zászlót és két szerzetes elkezdett vitatkozni. Az egyik azt mondta, hogy a zászló mozog, míg a másik azt, hogy a szél mozog. Érveltek így is, úgy is, de nem tudtak végeredményre jutni. A Hatodik Pátriárka mondta:

- Nem a szél mozog, nem a zászló mozog, a tudat mozog.

A két szerzetes elámult.

 

30. Baszo ez a tudat a Buddhája

 

Daibai megkérdezte Baszót:

- Mi a Buddha?

Baszo válaszolt:

- Ez a tudat a Buddha.

 

31. Dzsósú kivizsgálja az öregasszonyt

 

Egy szerzetes megkérdezett egy öregasszonyt:

- Mi az út Taiszanhoz?

Az öregasszony mondta:

- Egyenesen előre.

Mikor a szerzetes ment egy pár lépést, azt mondta:

- Jó, tisztelentreméltó szerzetes, de ő is csak arra megy.

Később valaki beszélt erről Dzsósúnak. Dzsósú mondta:

- Várjatok egy kicsit, kivizsgálom nektek az öregasszonyt.

Másnap ment és megkérdezte ugyan azt a kérdést és az öregasszony ugyan azt a választ adta. Visszatérve Dzsósú azt mondta tanítványainak:

- Kivizsgáltam nektek a taiszani öregasszonyt.

 

32. Egy nem-buddhista filozófus kikérdezi a Buddhát

 

Egy nem-buddhista filozófus megkérdezte a Buddhát:

- Nem kérek szavakat, nem kérek nem-szavakat.

A Buddha csak ült ott. A filozófus csodálattal mondta:

- A Világ Tiszteltje nagy együttérzésében elfújta káprázataim fellegeit és lehetővé tette, hogy belépjek az Útra.

Leborulások elvégzése után távozott. Akkor Ánanda megkérdezte a Buddhát:

- Mit ismert fel, hogy ennyire csodált téged?

A Világ Tiszteltje válaszolt:

- Egy kiváló ló az ostor árnyékától is futni kezd.

 

33. Baszo két neme

 

Egy szerzetes kérdezte Baszót:

- Mi a Buddha?

Baszo válaszolt:

- Nem tudat, nem Buddha.

 

34. Nanszen értelme nem az Út

 

Nanszen mondta:

- A tudat nem a Buddha, az értelem nem az Út.

 

35. Szeidzsó lelke elvált

 

Goszo mondta a szerzeteseinek:

- Szeidzsó lelke elvált lényétől. Melyik volt az igazi Szeidzsó?

 

36. Mikor az Út emberével találkozol

 

Goszo mondta:

- Mikor az Út egy emberével találkozol az ösvényen, ne köszöntsd szavakkal, vagy csendben. Mondd meg nekem, hogyan köszöntöd?

 

37. Dzsósú tölgyfája

 

Egy szerzetes kérdezte Dzsósút:

- Mi az értelme Bódhidharma Kínába jövetelének?

Dzsósú mondta:

- Tölgyfa a kertben.

 

38. Egy bivaly átmegy az ablakon

 

Goszo mondta:

- Egy bivaly megy keresztül az ablakon. Feje, szarvai és négy lába mind átjutnak. De miért nem tud átmenni a farok is?

 

39. Egy baki a beszédben

 

Egy szerzetes mondta Unmonnak:

- "A Buddha ragyogása csendesen megvilágítja az egész világegyetemet..."

De mielőtt befejezhette volna a verset, Unmon azt mondta:

- Ezek nem a zseni Csóecu szavai?

A szerzetes válaszolt:

- De, azok.

Unmon mondta:

- Bakiztál a beszédedben.

Később Sisin zen mester felhozta az ügyet és azt mondta:

- Mondd meg nekem, hol hibázott beszédében a szerzetes?

 

40. Feldönteni egy vizesüveget

 

Mikor Iszan tisztelendő Hjakudzsónál volt, ő volt a kolostor főszakácsa. Hjakudzsó választani akart egy mestert a Tai-i hegyre, ezért összehívta a szerzeteseket és mondta nekik, hogy aki meg tudja válaszolni a kérdését kiemelkedő módon, az lesz kiválasztva. Ekkor fogott egy vizesüveget és a földre állította, majd azt mondta:

- Nem hívhatjátok ezt vizesüvegnek. Minek hívjátok?

A szerzetesvezető mondta:

- Fatönknek nem lehet nevezni.

Hjakudzsó megkérdezte Iszan véleményét. Iszan lábával felborította a vizesüveget és kiment. Hjakudzsó nevetett és azt mondta:

- A szerzetesvezető vesztett.

Majd Iszant nevezték ki az új kolostor alapítójának.

 

41. Bódhidharma tudatbékítése

 

Bódhidharma a fallal szemben ült. A Második Pátriárka a hóban állt. Levágta a karját és megmutatta Bódhidharmának, azt ordítva:

- A tudatom még mindig nincs békében! Könyörgöm, mester, nyugtasd meg a tudatomat!

Bódhidharma válaszolt:

- Hozd ide a tudatodat és megbékítem neked.

A Második Pátriárka mondta:

- Kerestem a tudatomat, de nem találom.

Bódhidharma mondta:

- A tudatod megbékéltetett.

 

42. A lány kijön a szamádhiból

 

Egyszer a régi időkben, a Világ Tiszteltje korában, Manydzsusri elment a buddhák gyülekezetébe és azt találta, hogy már mindenki visszatért eredeti lakhelyére. Csak egy lány maradt, szamádhiban ülve a Buddha trónjához közel. Manydzsusri megkérdezte Sákjamuni buddhát:

- Miért kerülhet a lány közel a Buddha trónjához, mikor én nem?

Sákjamuni buddha mondta:

- Hozd ki a szamádhijából és kérdezd meg őt magát.

Manydzsusri háromszor körbesétálta a lányt, egyszer csettintett az ujjával, felvitte őt a Brahmá mennybe és minden csodás erejét bevetette, hogy kihozza meditációjából, de hasztalan.

A Világ Tiszteltje mondta:

- Még százezer Manydzsusri sem tudná felébreszteni. De odalent, ezerkétszázmillió földre, ami számtalan, mint a Gangesz homokja, van Mómjó bódhiszattva. Ő képes lesz felkelteni szamádhijából.

Azonnal Mómjó bódhiszattva megjelent a földből és leborult a Világ Tiszteltje előtt, aki megadta neki parancsát. A bódhiszattva odament a lányhoz és egyszer csettintett az ujjával. Erre a lány kijött szamádhijából.

 

43. Suzan hivatali botja

 

Suzan tisztelendő felemelte hivatali botját tanítványai előtt és azt mondta:

- Szerzetesek! Ha ezt botnak nevezitek, tagadjátok valóságát. Ha nem hívjátok botnak, nem veszitek figyelembe a tényt. Mondjátok meg, szerzetesek, minek hívjátok?

 

44. Basó botja

 

Basó tisztelendő azt mondta tanítványainak:

- Ha van bototok, adok nektek egy botot. Ha nincsen bototok, elveszem tőletek.

 

45. Hóen ki az kérdése

 

A tózani Hóen mondta:

- Még Sákjamuni és Maitréja is valaki más szolgái. Kérdezem tőletek, ki az?

 

46. Tovább menni az oszlop tetejéről

 

Szekiszó tisztelendő kérdezte:

- Hogyan juttok tovább egy száz láb magas oszlop tetejéről?

Egy másik régi kiváló tanító mondta:

- Te, aki a száz láb magas oszlop tetején ülsz, bár beléptél az Útra, nem vagy még igazi. Menj tovább az oszlop tetejéről és megmutatod egész testedet a tíz irányban.

 

47. Toszocu három akadálya

 

Toszocu Ecu tisztelendő három akadályt állított fel tanítványainak.

Egy követ sem hagysz felfordítatlanul a mélység keresésében, csak hogy meglásd igazi természetedet. Nos, kérdezlek téged, ebben a pillanatban hol van igazi természeted?

Ha megérted igazi természetedet, szabad vagy élettől és haláltól. Mondd meg nekem, mikor szemed világa elhagy az utolsó pillanatban, hogyan lehetsz szabad élettől és haláltól?

Mikor megszabadítod magadat élettől és haláltól, ismerned kell a végső célt. Tehát mikor a négy elem szétválik, hova fogsz menni?

 

48. Kenpó egy útja

 

Egy szerzetes megkérdezte Kenpó tisztelendőt:

- Meg van írva: "Magasztosok a tíz irányban. Egyetlen egyenes út a Nirvánába." Még mindig gondolkozom, hol lehet az út.

Kempó felemelte botját, húzott egy vonalat és azt mondta:

- Itt van.

Később a szerzetesek megkérdezték ugyan azt Unmontól, aki felemelte legyezőjét és azt mondta:

Ez a legyező felugrik a harmincharmadik mennybe és orron csapja Sakródévánám Indra istenséget. Mikor megüti a keleti tenger pontyát, az eső zuhatagban hullik.

 
Bódhidharma
Főkapu
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
MONDO
Avagy: Kérdés-Felelet! (csak tagoknak)
 

A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?